PRAVILA

Pravila privatnosti

Ova pravila privatnosti objašnjavaju kako VAL GRUPA KOMUNIKACIJE d.o.o. i IRUNDO d.o.o. (dalje u tekstu: „ORGANIZATOR“) obrađuje vaše osobne podatke.

ORGANIZATOR je usmjeren na zaštitu vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti.

VAL GRUPA KOMUNIKACIJE d.o.o. i IRUNDO d.o.o. su Zajednički voditelji obrade osobnih podataka sukladno članku 26. Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje: GDPR Uredba). Oni na transparentan način određuju svoje odgovornosti za poštivanje obveza iz GDPR Uredbe, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti u pogledu pružanja informacija iz članaka 13. i 14. GDPR Uredbe, te to čine međusobnim dogovorom, osim ako su odgovornosti voditeljâ obrade utvrđene pravom Unije ili pravom države članice kojem voditelji obrade podliježu i u mjeri u kojoj su one utvrđene. Dogovorom se može odrediti kontaktna točka za ispitanike. VAL GRUPA KOMUNIKACIJE d.o.o. i IRUNDO d.o.o. kao Voditelji osiguravaju odgovarajuću sigurnost obrade osobnih podataka, zato kontinuirano ažuriraju i  nadograđuju sigurnosne sustave kako bi osigurali sigurne obrade osobnih podataka.

Imamo službenika za zaštitu osobnih podataka i možete nas kontaktirati putem e-maila i na adresu info@zimmerfreiforum.com ili na adresu Petrinjska 9, 10000 Zagreb (IRUNDO d.o.o.).  

Vrlo pažljivo postupamo s podacima naših klijenata - primljene informacije tretiramo kao povjerljive i samo u svrhu organiziranja događaja, bilo promocije događaja ili izvršenja događaja.

Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili na temelju naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ako osobne podatke ne možemo obrađivati na temelju navedenih pravnih osnova, zatražit ćemo vašu privolu. Kod komunikacije koja se odvija putem e-maila na temelju legitimnog interesa (osobito komunikacija s novinarima u okviru objava za medije), u bilo kojem trenutku možete nas obavijestiti da ne želite primate naše e-mailove. Navedeno se čini slanjem e-mail poruke na adresu e-maila s koje ste primili poruku. Prilikom slanja newslettera možete se odjaviti s primanja newslettera označavanjem polja pod nazivom „Odjava“. Ako se obrada temelji na vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole možete nas obavijestiti na e-mail info@zimmerfreiforum.com ili na adresu Petrinjska 9, 10000 Zagreb (IRUNDO d.o.o.). Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz poslovnih odnosa, u marketinške svrhe, u svrhe unapređenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva. Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas kada ispunite određeni obrazac ili putem javno dostupnih informacija.

Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja poslovnih odnosa potrebni su nam podaci o kontakt-osobi koja je određena za komunikaciju s ORGANIZATOROM, osobito ime, prezime, e-mail i pozicija.

Prikupljamo osobne podatke koje nam pružite pri popunjavanju online-obrazaca (ime, prezime, adresa, kontakt telefon i/ili e-mail, broj računa u banci ili broj bankovne kartice u slučaju kupnje kotizacija) ili kada nam date privolu da vaše podatke uvrstimo u medijsku listu kako bismo vam mogli slati materijale za medije.

Pohranjujemo OIB, vaš vlastiti ili tvrtke ako nam je potreban za izdavanje računa u vezi s vašim uplatama naknade za registraciju/sudjelovanje. Informacije o kreditnoj kartici koje ste pružili ORGANIZATORU bit će pohranjene na povjerljiv način. Naši zaposlenici mogu pristupiti takvim informacijama samo kada postoji odgovarajući poslovni razlog, kao što je potreba za izdavanjem povrata na kreditnu karticu. Održavamo fizičke, elektroničke i proceduralne mjere zaštite vaših informacija, a naši zaposlenici moraju slijediti ove standarde privatnosti.

Čuvamo i fotografije s događanja na kojima biste također mogli biti vidljivi. One se koriste u marketinške svrhe.

Onima koji su pristali da se njihovi podaci koriste u svrhu slanja promotivnog materijala povezanog uz Zimmer frei Forum, slat će se newsletter na njihovu e-mail adresu.

Budući da je nužno da ORGANIZATOR na temelju legitimnog interesa u svrhu vođenja poslovanja te provođenja različitih projekata svojih klijenata (postojećih i potencijalnih) kontaktira članove medija (novinare, urednike, fotografe), osobe s velikim utjecajem te druge sudionike, ORGANIZATOR posjeduje te redovno ažurira popis osobnih podataka (ime i prezime, naziv redakcije ili medija, e-mail, broj telefona) navedenih osoba koji su javno dostupni.

Svaka osoba koju je kontaktirao ORGANIZATOR i koja želi ograničiti/izmijeniti korištenje njezinih osobnih podataka ili ne želi više primati daljnje informacije može o navedenom obavijestiti ORGANIZATOR na e-mail info@zimmerfreiforum.com ili na adresu Petrinjska 9, 10000 Zagreb (IRUNDO d.o.o.).

Pravna osnova

Voditelj obrade može obrađivati osobne podatke na temelju sljedećih pravnih osnova: privola, kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora, kada je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, kada je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe, kada je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, kada je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Vaša prava

Vaša su prava sljedeća:

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa. Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Pod određenim uvjetima imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedno ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte ORGANIZATOR putem e-maila info@zimmerfreiforum.com ili na adresu Petrinjska 9, 10000 Zagreb (IRUNDO d.o.o.). Ako smatrate da su vaša prava povrijeđena, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci zaštićeni su od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. Prikupljeni podaci za gore navedene svrhe bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore na ORGANIZATOR razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. ORGANIZATOR će određene osobne podatke čuvati u vremenskom razdoblju koje propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje ORGANIZATOR na čuvanje podataka. Ako ste nam dali privolu, vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka na temelju legitimnog interesa, vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. ORGANIZATOR će određene osobne podatke čuvati u vremenskom razdoblju koje propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Pohranjujemo sve podatke u digitalnom formatu u sustavima za pohranu podataka na mreži (oblak) koji strogo poštuju EU propise (GDPR). Neki podaci se čuvaju u papirnatom formatu ako to zahtijeva zakon, poput računa.

Imate pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje vaših podataka, kao i ažuriranje ili dobivanje detaljnih informacija koje čuvamo.

Primatelji osobnih podataka

Uz navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime ORGANIZATOR (DENVES CONSULTING d.o.o., Donje Svetice 79c, Zagreb; ALVEO informatika d.o.o., Frana Alfirevića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 09923361432), na primjer za potrebe marketinga, financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i drugih usluga. Ti davatelji usluga su pak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također ih obvezujemo da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Dodatno, tu je Sassari d.o.o., OIB: 50789249086, Prilaz Gjure Deželića 23, 10000 Zagreb, Hrvatska, za računovodstvene usluge.

Ni u kojem slučaju ne prenosimo podatke trećim stranama (osim Porilook Solution d.o.o., Hrgovići 28, 10000 Zagreb), osim ako nismo obvezani zakonom. Međutim, internet nikada nije 100% siguran - stoga se trudimo očuvati sigurnost vaših podataka, i u slučaju nekih nepovoljnih situacija, postupit ćemo transparentno, promptno i u vašem najboljem interesu.

Kolačići

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o vašem nedavnom posjetu našoj internetskoj stranici i kako ste koristili različite dijelove naše internetske stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koriste naše internetske stranice. Kako bismo održavali vašu internetsku stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, ORGANIZATOR koristi tehnologiju poznatu kao „kolačići“. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše internetske stranice, što nam pomaže da je poboljšamo.

Novi horizonti obiteljskog turizma

ADRESA:

15. veljače 2024. // Peti kupe
Zagreb, Hrvatska

ADRESA:

Posjetite nas na društvenim mrežama:

© 2023 Zimmer Frei Forum. Sva prava zadržana. Politika privatnosti.

Dizajn by

Novi horizonti obiteljskog turizma

ADRESA:

15. veljače 2024. // Peti kupe
Zagreb, Hrvatska

ADRESA:

Posjetite nas na društvenim mrežama:

© 2023 Zimmer Frei Forum. Sva prava zadržana. Politika privatnosti.

Dizajn by